Kontakt Nordicom

Databasen Ncom er et resultat af Nordicoms mangeårige dokumentationssamarbejde om registrering af nordisk medie- og kommunikationsforskning, hvor nationale dokumentationscentre i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige har til opgave at registrere data fra den nationale akademiske forskning.

Nordicom indsamler og registrerer data indenfor fire vigtige datatyper: nordiske medieforskere, forskningsinstitutioner, forskningsprojekter og afhandlinger.

Hvis du har specifikke spørgsmål til data og indhold fra et af de enkelte nordiske lande, er du velkommen til at henvende dig til det nationale centers forskningsformidler og informationsspecialist:

Nordicom/Danmark
Forskningsformidler: Mogens Vestergaard Kjeldsen
Tlf.: +45 89 46 21 67
e-mail: mvk@statsbiblioteket.dk

Nordicom/Finland
Forskningsformidler: Eija Poteri
Tlf.: +358 3 3551 7045
e-mail: eija.poteri@uta.fi

Nordicom/Norge
Forskningsformidler: Ragnhild Mølster
Tlf.: +47 55 58 91 49
e-mail: ragnhild.molster@infomedia.uib.no

Nordicom/Sverige
Forskningsformidler: Karin Hellingwerf
Tlf.: +46 31 786 19 92
e-mail: karin.hellingwerf@nordicom.gu.se

Forskningsformidler: Karin Poulsen
Tlf.: +46 31 786 44 19
e-mail: karin.poulsen@nordicom.gu.se

Hvis du har mere generelle spørgsmål til Ncom-basen, er du velkommen til at henvende dig til:


Nordisk koordinator: Mogens Vestergaard Kjeldsen
Tlf.: +45 89 46 21 67
e-mail: mvk@statsbiblioteket.dk

Hvis du er interesseret i Nordicoms arbejde i sin helhed, er du velkommen til at besøge vores hjemmeside, hvor der er flere kontaktinformationer: www.nordicom.gu.se