Publikation: ForskningPaper???published???

Nettmedier og weben skiller seg på mange måter fra andre medier og flere av disse særtrekkene – hypertekst, interaksjon, intermedialitet og konvergens – har allerede blitt belyst og problematisert i flere sammenhenger. Paperet belyser noen sentrale aspekt ved våre medieerfaringer som den siste tiden har fått økt oppmerksomhet i medievitenskapelig analysesammenheng, men som ofte blir oversett i forbindelse med multimodale analyser (og tekstanalyser mer generelt). Det angår den fenomenologiske, kroppslige og estetiske erfaringen av mediets materialitet.

OriginalsprogNorsk
Publikationsdato2009
Antal sider21
StatusUdgivet - 2009

Bibliografisk note

Paper presented to Media, technology & aesthetic division, Nordisk medieforskerkonference, 2009

ID: 30056343