Comparative Literature

ID: 5537

Latest research

Läsning som livsstil

Publication: Research - peer-reviewBook chapter

Flicktion: Perspektiv på flickan i fiktionen

Publication: ResearchAnthology

Nordic noir: brittiska och amerikanska läsningar av nordisk kultur

Publication: Research - peer-reviewBook chapter