Halmstad University

ID: 2735

Latest research

Sociala medier: ett forum för kommunikation?

Publication: Research - peer-reviewBook chapter

Kvinnor i spalterna: Om genusrepresentation i svensk morgonpress

Publication: Research - peer-reviewBook chapter

Vinklade budskap: perspektiv på politisk kommunikation

Publication: Research - peer-reviewJournal article