School of Business

ID: 3063

Latest research

Etiska koder: Vem angår de och varför?

Publication: ResearchBook chapter

Ekonomistyrning och Corporate Social Responsibility

Publication: ResearchBook chapter

Media and organizations: images, practices and organizing

Publication: ResearchBook chapter